עגינת אורח​

על מנת להזמין עגינה ברציף האורחים, יש למלא את הפרטים המלאים ולסמן את תאריך ושעת העגינה.
בתום הזמנת המקום יתקבל דוא"ל עם אישור איתו יש להגיע לרציף.
מקום העגינה לאורחים נמצא בראש הרציף הראשון עם התקשרות דופן לעמודים.
שים לב במקרה של ביטול יש להתקשר להודיע לצוות הנמל על מנת לפנות את המקום לאורחים אחרים.

העלאת טפסים

נא למלא את הפרטים, לצרף הקבצים(כגון: חוזה, ביטוח, רישיון, רישיון דייג ) ולשלוח

Cancel Reservation